Půjčovna karavanů a obytných vozů                                     infolinka: (+420) 722 932 804                                 email: info@pujcujeme-karavany.cz

Podmínky zapůjčení

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B s minimální praxi 3 let.

Vůz bude pronajmut po předložení dvou dokladů totožnosti (Občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz).

Obytný vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu. Další řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce.

Ve vozidle je přísně zakázáno kouřit. Jako i domácí mazlíčky zanechte prosím doma.

Předání a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý. Má plně natankovanou nádrž PHM, stejně tak se i vrací.

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30.000,- kč ( hotově v den zapůjčení nebo bankovním převodem nejpozději 7 dnů před vyzvednutím karavanů-platební karty NEPŘIJÍMÁME) na případné škody nekryté havarijním pojištěním, silné či neodstranitelné znečištění a poškození interiéru a exteriéru karavanu.

Vodu a plyn před vrácením nájemce nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1.000,- kč za vyprázdnění.

Převzetí a předání vozu zabere cca 60 minut a je třeba s tím počítat.

Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 9 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pronajimatel vozidlo předvede a vysvětlí funkčnost vozidla a jeho vybavení, které je nedílnou součástí vozidla.

Vozidlo se předává v první den nájmu mezi desátou a sedmnáctou hodinou a vrací se v poslední den nájmu mezi osmou a sedmnáctou hodinou. , vždy po předchozí dohodě s pronajimatelem.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, výjimku tvoří Moldavsko, Bělorusko, Rusko a Ukrajina. Vozy jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,- Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce.

Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje.

Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce.

Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti,

je nájemce povinen rozdíl doplatit do 10 pracovních dnů.

NEHODY A PORUCHY

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli.

Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklady o provedení šetření.

Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pro případ nehody, živelné události nebo odcizení jsme sjednali kompletní havarijní pojištění.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem smlouvu o rezervaci termínu nájmu s informacemi k úhradě zálohy.

Ceny půjčovného jsou uvedeny viz. Ceník zapůjčení obytného vozu (tato sekce se právě připravuje)

Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30% celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce poštou k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli.

Doplatek nájemného je povinen nájemce zaplatit nejpozději 30 dnů před převzetím obytného vozu. Kauci 30.000,- kč zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 dnů pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu.

Servisní poplatek 2000,- Kč zaplatí nájemce v hotovosti při převzetí vozu, nad 7 dní se servisní poplatek neúčtuje.

Doplatek za nadlimitní počet ujetých km (účtuje se pouze při pronájmu na 3 dny) zaplatí nájemce při vrácení vozů.

V ceně je již zahrnut pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.

SANKCE

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 4.000,- Kč za každou ztracenou položku

V případě vrácení hrubě znečištěného vozu nebo nevyprázdnění odpadní nádrže na chemické WC účtuje pronajímatel smluvní jednorázovou pokutu ve výši 5.000,- Kč.

V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě (a bez dřívější telefonické dohody s pronajímatelem, která je oboustranně potvrzena e-mailem nebo SMS zprávou) účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započítaných 24hodin prodlení.

 
Seo servis
S-rank
© PortalWeb.cz - tvorba web stránek